Iznajmljivanje bazena

Individualno korišćenje je predviđeno u terminima za građanstvo Grupno / ekipno korišćenje po dogovoru u skladu sa cjenovnikom Službene utakmice i manifestacije po dogovoru u skladu sa cjenovnikom