Iznajmljivanje bazena

  • Individualno korišćenje je predviđeno u terminima za građanstvo
  • Grupno / ekipno korišćenje po dogovoru u skladu sa cjenovnikom
  • Službene utakmice i manifestacije po dogovoru u skladu sa cjenovnikom