Poštovani. Obavještavaju se posjetioci``Sportsko rekreativni centar Budva``doo.Budva,da su od 01.12.2021.god.stupile na snagu nove epidemiološke mjere, koje će važiti do 15.12.2021.god. Neophodno je da svi posjetioci``Sportsko rekreativnog centra Budva`` posjeduju Nacionalnu digitalnu COVID potvrdu.